Sæt trafik på skemaet

Få inspiration til, hvordan du kan undervise eleverne i den lovpligtige færdselsundervisning

Er du lærer med ansvar for færdselsundervisningen?

Så brug aktivitetsoversigten til at sammensætte et årshjul for trafikundervisning i din egen klasse eller for årgangen. I Aktivitetsoversigten ”Trafik i skolen” finder du kampagner og kurser, som kan styrke arbejdet med trafik

Er du færdselskontaktlærer?

Så brug aktivitetsoversigten til en fælles drøftelse med lærere, ledelse og forældrebestyrelse af, hvilke aktiviteter I gerne vil have på jeres skole.

Sådan gør du det nemt!

Undervisningsmaterialer fra Rådet for Sikker Trafik er lette at gå til. Det tager kun 5 min. at hente det online, printe ud, så er du undervisningsklar. Hent fx min trafikbog til 1. klasse, som kan bruges til at øve gå-prøven i indskolingen eller book et foredrag med LIVE-ambassadør (to lektioner) til 7.-8. klasse på sikkertrafik.dk, så kan du sætte flueben ved færdselsundervisning i udskolingen. 

Hvorfor er trafikundervisning vigtig?

Børn, der transporterer sig aktivt til skole, er sundere og kan bedre koncentrere sig i skolen end børn, der bliver kørt. Den aktive transport til skole betyder faktisk mere for koncentrationsevnen end morgenmaden!

Selvom det er forældres ansvar at sikre, at børn lærer at gå og cykle sikkert til skole, så er skolen også en vigtig aktør. Derfor er det vigtigt at prioritere den lovpligtige færdselsundervisning og sætte trafik på skoleskemaet.