Ideer til boldlege i dagtilbuddet

Få inspiration til at sætte enkle boldlege i gang med børn i vuggestuer og børnehave.

At kaste og gribe er ligesom at gå, løbe, hoppe og rulle en del af børns basale motoriske færdigheder, men for at udvikle og forfine disse færdigheder må de trænes og øves. At kunne aflevere og modtage en bold er forudsætningen for at kunne indgå i de fleste boldlege og boldspil. Boldlege kan etablere fællesskaber, hvori børns motoriske, personlige og sociale kompetencer udvikles.

Boldlege