Pædagogisk idræt, leg og bevægelse i vuggestuer og børnehaver

Er du ansat som pædagog eller pædagogmedhjælper i en institution kan du nu deltage i et fire-dages kursus om pædagogisk idræt, leg og bevægelse, barnets sansemotoriske udvikling, samt den styrkede læreplan med fokus på science og sproglig udvikling.

På kurset vil pædagogisk idræt være gennemgående og vi arbejder med kerneværdierne i pædagogisk idræt – De 4 fokuspunkter (fysiske, psykiske, sociale og kognitive fokuspunkter), den pædagogiske bagdør, formelle- og uformelle læringsrum.

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at børn, som har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. 
Med bevægelsesvidenskab, neuropædagogik og sanseintegrationsteori som referenceramme tilrettelægges undervisningen således, at I får et sansemotorisk perspektiv ind i både pædagogisk idræt og når der tales om forudsætninger for læring, deltagelse i aktiviteter og fællesskaber generelt. 

I undervisningen får I indsigt i hvilke lege eller aktiviteter, der kan bidrage til en sansemotorisk tilgang til trivsel og udvikling hos børn.
Samtidig udvikles jeres didaktiske kompetencer til at skabe inkluderende læringsaktiviteter, hvor alle børn har forudsætninger for at deltage.
I løbet af de fire kursusdage zoomes der ind på, hvordan vi med pædagogisk idræt, leg og bevægelse kan understøtte børnenes udvikling og læring generelt.

Læs mere om kurset via nedenstående PDF. Er du og din leder enig om, at du skal deltage i kurset, kan du tilmelde dig via nedenstående link til Plan2learn. Vær opmærksom på, at du skal logge dig ind på Plan2learn, før du kan tilmelde dig.