Aktionslæring

De københavnske skoler tager metoden aktionslæring i brug til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Find materialet til aktionslæring her.

Aktionslæring er en veldokumenteret effektiv tilgang til udvikling af inkluderende læringsmiljøer og det er målet, at aktionslæring bliver en del af alle københavnske skolers praksis.

Aktionslæring er en metode til at udvikle praksis gennem konkrete prøvehandlinger (aktioner) i et samarbejde mellem lærere, pædagoger og psykologer. I metoden samarbejdes der om at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete læringssituationer. Aktionslæring indebærer fem faser, som du kan læse mere om i drejebogen til aktionslæring.

I de københavnske skoler er børneperspektivet tænkt ind i aktionslæring. Det gøres gennem enten individuelle, gruppe- eller klassebaserede børneinterviews. I drejebogen til aktionslæring finder du interviewguides til individuelle interviews og gruppe- eller klasseinterviews.

Materiale til aktionslæring