Aktionslæring

De københavnske skoler tager metoden aktionslæring i brug til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Find materialet til aktionslæring og to eksempler på aktionslæringsforløb her.

Aktionslæring er en veldokumenteret effektiv tilgang til udvikling af inkluderende læringsmiljøer og det er målet, at aktionslæring bliver en del af alle københavnske skolers praksis.

Aktionslæring er en metode til at udvikle praksis gennem konkrete prøvehandlinger (aktioner) i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, RC/PLC og psykologer. I metoden samarbejdes der om at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete læringssituationer. Aktionslæring indebærer fem faser, som du kan læse mere om i vejledningen til aktionslæring.

I de københavnske skoler er børneperspektivet tænkt ind i aktionslæring. Det gøres gennem enten individuelle, gruppe- eller klassebaserede børneinterviews. I vejledningen til aktionslæring finder du interviewguides til individuelle interviews og gruppe- eller klasseinterviews.

Brug vejledningen i jeres arbejde

Når I starter arbejdet med aktionslæring, så brug vejledningen herunder. Den indeholder alt hvad I skal vide om faserne i aktionslæring, dagsordener til møder, guides til udfyldning i det pædagogiske notat og understøttende materialer.

Brug den korte vejledning, når I skal introduceres til de vigtigste elementer i aktionslæringsfaserne. Den giver et hurtigt indblik i metoden og kan printes ud og hænges op.

Find inspiration til aktionslæring

I inspirationskataloget finder du eksempler på, hvordan to skoler har brugt aktionslæring til at skabe løsninger på problemstillinger i det inkluderende læringsmiljø.

Materiale til aktionslæring