Fælles om forældresamarbejdet

Få viden om og værktøjer fra andre skoler i København til at styrke og udvikle samarbejdet med forældre på jeres skole.

I Københavns kommune gør en række skoler i disse år en særlig indsats for at styrke samarbejdet med forældrene. De udvikler alternative mødeformer, som åbner skolen op og kommer tosprogede eller skolefremmede forældres behov i møde.

Disse erfaringer samler forvaltningen i et inspirationskatalog og som er tilgængeligt på Bedst Sammen. Inspirationskataloget er henvendt til jer, som er skoleledere, lærere eller pædagoger eller skolebestyrelse og består af to dele:

  • En introduktion, der giver overblik i de vigtigste elementer i et godt forældresamarbejde. 
  • En samling af eksempler med konkrete ideer og guides til godt forældresamarbejde. Der vil løbende komme nye eksempler og cases. 

Inspirationskatalog til forældresamarbejde