Feedbacksamtaler i udskolingen

Hyppig feedback er et effektivt greb til at højne elevernes læring. Læs om hvordan du kan arbejde med feedbacksamtaler.

Hvad er feedbacksamtaler?

Feedbacksamtaler er en ordning, hvor en elev et antal gange i løbet af skoleåret holder et kort møde med en af klassens lærere. Fokus på samtalen er elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Mødet holdes ud fra dels lærerens, dels elevens perspektiv med fokus på status og mål. Ordningen gælder alle elever i den pågældende klasse, uanset fagligt niveau.

Hvem kan bruge feedbacksamtaler?

Lærerne i en klasse, et team, en eller flere årgange kan iværksætte en sådan ordning, hvis skolens ledelse sikrer, at der er rammer for samtalerne. 

Erfaringer med feedbacksamtaler fra københavnske folkeskoler

Fire københavnske folkeskoler (Tingbjerg Skole, Oehlenschlægergade, Strandvej og Højdevangen) har i en prøveperiode på cirka to år arbejdet med samtalekonceptet, primært i udskolingen. 
De lærere, der har arbejdet med feedbacksamtalerne, er meget tilfredse med det. Eleverne er også tilfredse, men ikke helt så meget som lærerne. På alle fire skoler har skolelederne oplevet, at samtalerne tilfører så meget værdi på skolen, at de har besluttet at fortsætte ordningen og udvide den til flere klassetrin. 
Du kan læse mere om skolernes erfaringer i en rapport fra Center for Ungdomsforskning, som har fulgt skolernes indsats. 

Hvilket udbytte har elever og lærere af samtalerne?

Eleverne oplever at blive set, hørt og forstået. De kan lufte, hvis der er noget der trykker dem i skolen eller derhjemme. De bliver mere bevidste om de faglige mål i hverdagen. Også de elever, der ikke fylder mest i klasserummet, får en stemme.
Lærerne får indblik i elevernes perspektiver og i den sociale dynamik i klassen. 

Udbytte af feedbacksamtaler