Giv elever et fagligt løft op mod eksamen

Et intensivt læringsforløb i månederne op mod eksamen bidrage til, at elever opnår 2 i dansk og/eller matematik og dermed er godt rustet til deres videre uddannelse.

Nogle elever har stor gavn af et fagligt løft i de sidste måneder af folkeskolen, og en fokuseret indsats kan gøre forskellen, når det kommer til at bestå eksamen. 

Et intensivt læringsforløb i dansk og/eller matematik kan være med til at sikre, at elever opnår karakteren 2 eller højere i afgangsprøverne i dansk og matematik. Dermed er forløbet et vigtigt element i, at flest mulige unge får de bedste forudsætninger for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læringsforløbet består af 20 lektioners undervisning i dansk, matematik eller begge fag, og undervisningen foregår på jeres egen skole i små hold fra januar og frem mod de skriftlige prøver i begyndelsen af maj.

Undervisningen fokuserer på indholdsområderne i fagene og på strategier, eleverne kan bruge, når de skal gennemføre særligt de skriftlige prøver. Men formålet med forløbet er også at bygge elevernes motivation og faglighed op i det hele taget og give dem et stærkere fundament for fremtidig læring.

Få inspiration fra læringsforløbene

Hvor og hvordan?

I løbet af efteråret modtager skolen information om, at man kan tilmelde elever til de intensive læringsforløb.

Det varierer, hvor stort behovet er, og hvor meget hver skole overvejer muligheden, men det mest udbredte er, at man foreslår et forløb til 1-2 elever i hver klasse.

De fleste skoler vil helst selv varetage undervisningen, men det er også muligt at få en ekstern underviser ud på skolen, så I ikke i samme grad trækker på egne lærerressourcer.

Forløbet er tilrettelagt til små hold af max 5 elever, hvor der er tid til en anderledes undervisning, der bryder med de vante rammer. Undervisningsmaterialerne indeholder en klar struktur for undervisningen, men der er også plads til at tilgodese den enkelte elevs behov.

Forløbet indledes og afsluttes med en individuel læringssamtale, hvor I taler om faglige udfordringer og fremskridt, og hvordan I bedst kan understøtte den enkelte elevs faglige udvikling.

Din rolle som lærer

Skolen tilmelder elever til de intensive læringsforløb. Men det er oplagt, at du som lærer har en dialog med skoleledelsen om, hvilke elever der eventuelt vil kunne have gavn af det faglige løft op mod eksamen.

Desuden er det vigtigt, at I taler med eleverne om formålet med den ekstra indsats, inden I tilmelder dem et forløb, så de er motiverede for at deltage aktivt.

Hvis du som lærer skal undervise i et af de intensive læringsforløb, får du adgang til en række undervisningsmaterialer, lige som du har mulighed for at deltage i et indledende kompetenceforløb på to timer.

Kontakt

Marie Rubeck Ødegaard