Styrk elevernes udvikling med feedbacksamtaler

Feedbacksamtaler er et effektivt værktøj til at styrke elevers faglige, sociale og personlige udvikling og hjælpe dem til at nå deres mål.

Styrk relationerne til dine elever, forstærk deres studiekompetencer og kvalificer uddannelsesvalget. Feedbacksamtaler er en ordning, hvor hver elev nogle gange i løbet af skoleåret holder en kort sparringssamtale med en af klassens lærere.

Samtalerne foregår ca. tre gange årligt og kredser om elevens faglige, sociale og personlige udvikling.

Mange elever er glade for feedbacksamtalerne. De oplever at blive set, hørt og forstået på deres egne præmisser og tager derfor et større ejerskab over deres egne kompetencer, udvikling og mål. De unge bliver mere bevidste om, hvor de klarer sig godt, og hvor de kan udvikle sig – både nu og her og i fremtiden.

1:1-samtalen er desuden en mulighed for at opdage eventuel begyndende mistrivsel hos elever.

En tættere relation til klassen

Samtalerne giver i særlig grad en stemme til de elever, der ikke fylder mest i klasserummet, og i det hele taget får eleverne en tættere relation til dig som lærer. Som lærer får du samtidig et indblik i elevernes perspektiver og i den sociale dynamik i klassen.

Desuden bidrager samtalerne med vigtig viden, som kan bruges til at tilrettelægge undervisningen til den specifikke målgruppe.

Feedbacksamtalerne har vist sig rigtig gavnlige for både elevere og lærere, særligt på de skoler hvor samtalerne er integreret i skolens hverdag, og hvor eleverne er vant til samtalerne og bevidste om, hvad formålet med dem er.

 

Materialer til dine feedbacksamtaler

Hvor og hvordan?

Feedbacksamtaler begyndte på fire københavnske folkeskoler. Både elever og lærere har været tilfredse med ordningen, som nu er blevet rullet ud til at omfatte alle 8. og 9. klasser i kommunen. Nogle skoler bruger også samtalerne på lavere klassetrin.

Det er op til den enkelte skole, hvordan man strukturerer samtalerne og passer dem ind i forhold til undervisningen.

Din rolle som lærer

Som udgangspunkt afholder du som lærer tre samtaler á ca. 20 minutter årligt med hver elev, og afsættet kan være samtalemodellen (kan downloades ovenfor), hvor fokus er på elevens aktuelle situation og eventuelt et udvalgt tema.

Din rolle er i bund og grund at være sparringspartner på, hvad der styrker elevens skolegang både nu og efter folkeskolen. Det er oplagt, at I til hver samtale følger op på den foregående samtale og de målsætninger, I har sat i fællesskab.

Forældrene kan have gavn af at vide, hvordan I arbejder med feedbacksamtaler, når eleverne starter med feedbacksamtaler i 8. klasse. Filmen herunder er lavet til det første forældremøder i 8. klasse. så forældre ved, hvad samtalerne går ud på. 

Video Url

Kontakt

Marie Rubeck Ødegaard