Praksisfaglighed

Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed. Af Lene Pors, Sankt Annæ Folkeskole
Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Lene fortæller om, hvordan børn og unge lærer på forskellige måder, og hvordan praksisfaglighed danner elever og gør dem til abstrakt tænkende, livsduelige mennesker, der også kan løse praktiske problemstillinger. 

Praksisfaglighed i skolen - Bydækkende support og forløb

Når Lene underviser i Håndværk og design lærer eleverne med deres krop og sanser. Hvis din skole har brug for inspiration til at arbejde mere med praksisfaglighed - enten i håndværk og design eller i de klassiske boglige fag, er der flere bydækkende tilbud, I kan trække på. I kan fx få hjælp fra kompetencecenteret på Sankt Annæ.