Skole-hjem-samarbejde

Eleven i centrum for egen læring og trivsel. Af Helena Pernille Alexandrowitsch, Tingbjerg Skole
Video Url

Helena var med fra start, da Tingbjerg Skole og Fritid ville udvikle og styrke skolehjem-samarbejdet. Hendes oplæg formidler en forandringsproces på skolen og en udvikling, hvor eleverne har fået mere refleksion og bevidsthed i egen læring.

Hvordan kan man lave en skole-hjem-samtale, der får eleverne til at vokse fem centimeter for øjnene af forældrene? 

Det har Tingbjerg Skole og Fritid et bud på. Kig i skolens metodebeskrivelse og samtaleskabelon - måske kan den give inspiration til den næste skole-hjem-samtale. 

Tingbjerg Skole og Fritids materialer til læringssamtaler (skole-hjem-samtaler)

Find Tingbjerg Skoles skabeloner til feedbacksamtaler 

I videoen fortæller Helena om, hvordan de på skolen bruger feedbacksamtaler sammen med læringssamtaler. I Meebook ShareIt finder du Tingbjerg Skoles skabeloner til feedbacksamtaler. Søg på titlerne:

FEEDBACK-SAMTALER 0.-2.ÅRGANG

FEEDBACK-SAMTALER 3.-5.ÅRGANG

FEEDBACK-SAMTALER 6.-7.ÅRGANG

FEEDBACK-SAMTALER 8.-9.ÅRGANG