Skole-hjem-samarbejde

Eleven i centrum for egen læring og trivsel. Af Helena Pernille Alexandrowitsch, Tingbjerg Skole
Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Helena var med fra start, da Tingbjerg Skole og Fritid ville udvikle og styrke skolehjem-samarbejdet. Hendes oplæg formidler en forandringsproces på skolen og en udvikling, hvor eleverne har fået mere refleksion og bevidsthed i egen læring.

Hvordan kan man lave en skole-hjem-samtale, der får eleverne til at vokse fem centimeter for øjnene af forældrene? 

Det har Tingbjerg Skole og Fritid et bud på. Kig i skolens metodebeskrivelse og samtaleskabelon - måske kan den give inspiration til den næste skole-hjem-samtale. 

Tingbjerg Skole og Fritids materialer til læringssamtaler (skole-hjem-samtaler)

Find Tingbjerg Skoles skabeloner til feedbacksamtaler 

I videoen fortæller Helena om, hvordan de på skolen bruger feedbacksamtaler sammen med læringssamtaler. I Meebook ShareIt finder du Tingbjerg Skoles skabeloner til feedbacksamtaler. Søg på titlerne:

FEEDBACK-SAMTALER 0.-2.ÅRGANG
FEEDBACK-SAMTALER 3.-5.ÅRGANG
FEEDBACK-SAMTALER 6.-7.ÅRGANG
FEEDBACK-SAMTALER 8.-9.ÅRGANG