Forløb til udskolingen: Lær eleverne at skrive en god ansøgning

Ved at lære at lave et CV, skrive en ansøgning og gå til en fiktiv jobsamtale kan eleverne blive klogere på egne kompetencer og på skriftlig og mundtlig formidling i dansk. Forløbet er udviklet til emnet Uddannelse og Job.

For elever i udskolingen kan det være rigtig brugbart at blive skarpe på at skrive en ansøgning, lave et CV og i det hele taget komme i spil til et fritidsjob eller en erhvervspraktik. Både fordi en erhvervspraktik og et fritidsjob kan være positivt for den unges udvikling, og fordi processen er med til at skabe refleksion over egne styrker og ønsker til uddannelse og arbejde.

Forløbet ’KK CV og Jobansøgning’, der ligger i læringsportalen Meebook, er en del af det obligatoriske emne Uddannelse og Job. Det tager udgangspunkt i, hvad et CV og en jobansøgning er, og hvordan man skriver disse. Desuden prøver eleverne som en del af forløbet kræfter med en jobsamtale i rollespilformat, og hvordan man forbereder på en sådan.

At lære hele processen omkring at søge et job kan udvikle en række af elevernes kompetencer, herunder sprog, grafisk fremstilling, dannelse og viden om det omkringliggende samfund. Desuden kan et jobsøgningsforløb give eleverne en forståelse for arbejdslivet og en viden om regler, vilkår, miljø og kulturer på arbejdsmarkedet.

Hvilke læringsmål lever forløbet op til?

Uddannelse og Job indeholder tre kompetenceområder. Forløbet understøtter kompetencemålet:

  • Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Læs mere om kompetencemålene for Uddannelse og Job på emu.dk

Integration med andre fag

Et jobansøgningsforløb som ’KK CV og Jobansøgning’ er oplagt at inkludere i danskundervisningen, da I både arbejder med jobansøgninger som skriftlig genre og kropssprog og formidling, når man går til jobsamtale. Det kan også køres som et separat forløb med det obligatoriske emne Uddannelse og Job i 7.-10. klasse.

Hvor og hvordan?

Det samlede omfang af forløbet ’KK CV og Jobansøgning’ er 3-6 lektioner. Forløbet er inddelt i kapitler, som kan køres enten enkeltvis eller som et samlet forløb.

Din rolle som lærer

Der ligger en grundig lærervejledning i Meebook, og du kan naturligvis selv tilrettelægge undervisningen afhængigt af klassens ønsker og behov.

Du kan også tale med din afdelingsleder, skolens UU-vejleder eller jeres uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.

Send eleverne på ansøgningsworkshop hos Ungdomsskolen

Der er flere muligheder for at give eleverne erfaringer med og værktøjer til jobsøgning. Med en workshop faciliteret af Københavns Kommunes Ungdomsskole bliver eleverne ligeledes klædt på til hele processen omkring jobsøgning. En underviser fra Ungdomsskolen står for workshoppen, som omfatter at finde et spændende opslag eller arbejdspladser, at understøtte eleverne i at afklare egne kompetencer, at skrive ansøgningen og udarbejde et CV samt at gå til selve jobsamtalen. 

Undervisningsforløbet er gratis, foregår på jeres egen skole og varer som udgangspunkt 3 timer.