Pædagogisk notat

Find det pædagogiske notat, vi bruger i København, og få en gennemgang af, hvordan du og dit team kan bruge de nye skabeloner til pædagogiske notater.

Københavns Kommune har udviklet nye skabeloner til pædagogiske notater, der fremover skal bruges i hele København. Et pædagogisk notat bruges til at lave en status- og handleplan for elever, der i perioder har behov for særligt tilrettelagte forløb i klassen.