Styrk arbejdet med krop, sanser og bevægelse

Find teoretisk og praktisk inspiration til arbejdet med krop, sanser og bevægelse i BOB-kompendiet. Materialerne i kompendiet henvender sig til pædagogisk personale og lærere.

Udvikling med kroppen forrest

Når kroppen indtænkes som en naturlig og væsentlig ressource i hverdagspædagogikken, skabes et motiverende læringsmiljø, og det enkelte barn kan få lov at mærke, erfare, sanse, afprøve og på den vis lære om sig selv og andre.

Bevægelsesfaglig pædagogisk praksis

Materialerne viser med konkrete aktiviteter, hvordan bevægelseslegen kan bruges til at udvikle barnet både kropsligt, socialt, kognitivt og psykisk.

Kompendiet samler alle materialer, der er udviklet i indsatsen Børn og Bevægelseskultur (BOB). Det indeholder bl.a.: 

  • Sansemotoriske guidelines for børn fra 0 år til de går i 3. klasse
  • Konkrete øvelser og lege i hhv. vuggestue og ved skolestart
  • Konkrete øvelser til sproglig udvikling og matematisk opmærksomhed

Kompendiet er til dig, der vil have et materialeoverblik og vil kende til baggrunden bag materialerne.

Baggrund

Materialerne i kompendiet er udarbejdet i forbindelse med indsatsen Børn og Bevægelseskultur (BOB) og er en lærebog for den kompetenceudvikling, sparring og support, som BOB giver i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Kompendiet kan også bruges af andre fagprofessionelle, der arbejder med børn.

Kontakt

Birgitte Møs