Co-teaching

Find viden og få inspiration til arbejdet med samarbejdsformen co-teaching.

Co-teaching som metode og samarbejdsform er en anerkendt og evidensbaseret tilgang til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Når der co-teaches samarbejder to professionelle om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Undervisningen organiseres i seks forskellige strukturer, som skaber variation til gavn for alle elever.

I Københavns Kommune skal co-teaching fremover være en del af skolernes praksis i arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Eksempler på co-teaching i København

Video Url