En kropslig tilgang til skoleparathed

En legepakke til børnehaver, storbørnsgrupper og kkfo'er.

Legepakken "Kom FRIT frem!" er udviklet for at sætte fokus på bevægelseslegen som pædagogisk redskab til at styrke børns forudsætninger for at blive skoleparate. Legene retter sig mod børn i børnehavealderen/indskolingen - og særligt fritidsinstitutionens skolestartere. 

Hent hele pakken nedenfor - start gerne med at læse INTRODUKTION og se plakaten "Derfor leger vi - en kropslig tilgang til skoleparathed"

Til at udvikle plakaten "Derfor leger vi - en kropslig tilgang til skoleparathed" er der brugt følgende litteratur:

  • Fredens, K.(2018) Læring med kroppen forrest. Hans Rietzels Forlag, København
  • Bundy, A.C, Lane, S.J., Murray, A.E.(1991) Sensory integration Theory and practice – second edition. F.A. Davis Company Philadelphia
  • Andersen, M. M., Hass, I., Lauritzen, G. Q. & Schmidt, R. N.,(2003) ergoterapi og Børn- Udvikling gennem aktivitet. FADL's Forlag