Gruppevejledning i 7. klasse

Gruppevejledning er en metode, der kan bruges til at eleverne skaber en refleksion og selvindsigt.

Ved at tage temaer op, der er relevante i elevernes arbejde med sig selv i forhold til uddannelsesparathed, kan gruppevejledningen give eleverne værktøjer og en tro på mestring, i forhold til at blive vurderet uddannelsesparate.

I gruppevejledningen kan eleverne, ved at sætte ord på og lytte til deres klassekammeraters udfordringer og løsninger, opnå et sammenhold, de kan bruge til at støtte hinanden. Der bliver også i gruppevejledningen sat ord på drømme, værdier og forventninger, hvor eleverne kan inspirere og spejle sig i hinanden.

Uddannelsesparathedsprocessen

I 8. klasse skal eleverne have deres første uddannelsesparathedsvurdering. Her vurderes de på faglige, personlige og sociale forudsætninger. Arbejdet med disse forudsætninger er noget der foregår under hele elevernes skoleforløb. I udskolingen er der også fokus på dette og der igangsættes aktiviteter til at understøtte elevernes proces. Det kalder vi for uddannelsesparathedsprocessen.

Gruppevejledning i 7. klasse er en af de aktiviteter der skal styrke elevernes arbejde med uddannelsesparathed. Temaerne i de enkelte sessioner er en del af de personlige og sociale forudsætninger.

Ved allerede i 7. klasse at gøre eleverne bekendt med krav til uddannelsesparathed, samt give dem værktøjer til udvikling af personlige og sociale forudsætninger, støttes eleverne i deres vej mod at blive vurderet uddannelsesparate.

Materialer

Gruppevejledning i 7. klasse bliver afprøvet på 10 skoler i Københavns Kommune i skoleårene 2017 – 19. Materialet består af en vejledning og et elevhæfte, som kan hentes her.

Materialer til ’Det Gode Skoleliv – Gruppevejledning i 7. klasse’