Konflikthåndteringsmetoden til almenskoler og KKFO

Københavns skoler tager en ny metode i brug til at forebygge vold og trusler. Find redskaberne du skal bruge, for at arbejde med metoden.

I Københavns Kommune har vi udviklet en metode til at forebygge vold og trusler på specialskoler. Metoden kaldes Konflikthåndteringsmetoden og i 2021 tages metoden også i brug på almenskoler og KKFO. 

Medarbejderne oplever, at konflikthåndteringsmetoden giver større ensartethed, tydelighed og fælles sprog om, hvordan konflikter kan håndteres i opløbet. Metoden ser også ud til at øge trivsel hos både børn og medarbejdere, give færre voldsomme episoder og færre arbejdsskader.

Metoden består af tre trin, som du bliver præsenteret for vejledningen, Du finder materialerne her på siden.

Materialer: Konflikthåndtering på almenskoler og KKFO

Video til at hjælpe dig i gang

I instruktionsvideoen herunder kan du se, hvordan du bruger trivselsskemaet. Klik på linket og se videoen.

Trivselsskemaet - sådan bruger du det (Video)