Det ressourceorienterede børnesyn – inspiration til arbejdet

Hvad er det ressourceorienterede børnesyn, og hvordan kan man arbejde med det i praksis?

Et ressourceorienteret børnesyn er et af hovedtemaerne i arbejdet med inkluderende fællesskaber i København. Find viden og inspiration fra professor Thomas Nordahl om, hvad det ressourceorienterede børnesyn er og refleksionsspørgsmål til, hvordan I kan arbejde med det i jeres praksis. 

Hør Thomas Nordahl perspektiver på det ressourceorienterede børnesyn i filmen:

Video Url

Thomas Nordahl er professor i pædagogik og centerleder på Højskolen i Innlandet i Norge.

Refleksionsspørgsmål til inspiration

Inspiration til refleksionsspørgsmål til din egen/jeres praksis:

  • Hvordan skaber vi deltagelsesmuligheder for alle børn?
  • Hvordan arbejder vi med, at børn der har brug for en særlig indsats, får den indsats? 
  • Hvordan inddrager vi forældrene i vores arbejde med fællesskabet - både i forhold til deres eget barn og i forhold til børnefællesskabet?