Forældreperspektiver på samarbejde og støtteforløb

Find inspiration og viden fra forældres perspektiver på forældresamarbejde og støtteforløb

Er du nysgerrig på, hvordan et vellykket samarbejde om et barn med behov for støtte kan se ud? Find overblik og eksempler på to borgerrejser, hvor forældrenes perspektiv kommer frem til inspiration og refleksion over jeres praksis.

Brug for eksempel forældreperspektiverne til at spejle jeres praksis med fokus på:

  • Hvad er der på spil for forældrene?
  • Spejler forældrenes perspektiver vores faglige perspektiv og praksis?
  • Giver casene anledning til, at vi gør noget anderledes end i dag?