Samarbejdsværktøj til udskolingen

Teamets samarbejde om de fælles faglige forudsætninger og kompetencer

Værktøjet giver udskolingslærerne et fælles afsæt som gør det mere synligt for dem, hvordan de alle sammen bidrager til at udvikle de unges forudsætninger. Uddannelsesambassadøren kan facilitere arbejdet med værktøjet i de enkelte teams– gerne i samarbejde med koordinator, leder og UU-vejlederen.

Første udgave af dette værktøj blev præsenteret for alle uddannelsesambassadører og grundskolevejledere på et netværksmøde i marts 2019. Denne version er blevet til i samarbejde med uddannelsesambassadørerne Naja Hutters (Skolen ved Sundet) og Jesper Pedersen (Heiberg Skolen).

De københavnske folkeskoler fik i juni 2019 tilsendt samarbejdsværktøjet, som består af:

  • 1 sæt 7. årgangskort
  • 1 sæt 8. årgangskort
  • 1 sæt 9. årgangskort
  • 4 små plakater med overskriften ”Næste skridt”
  • 4 store plakater med overskriften ”Teamets samarbejde om de fælles faglige forudsætninger og kompetencer”.

Drejebog til samarbejdsværktøjet og fælles indledende refleksion downloades her nedenfor.

Samarbejdsværktøj til udskolingen

Projektleder

Stine Marie Nedelkovski