Sammen om matematik i København

“Sammen om matematik” er en fælles ramme med fokuspunkter og målsætninger for pædagogisk praksis og undervisning i matematik.

Der er brug for fokus på matematik i alle de sammenhænge, som børn lærer i, og på øget samarbejde om børnenes matematikfaglige udvikling.

Rapport om "Sammen om matematik"