Styrk trivsel og tryghed (konflikthåndteringsmetoden)

Find redskaberne til Styrk trivsel og tryghed (konflikthåndteringsmetoden), som vi bruger til at forebygge og håndtere vold, trusler og krænkende handlinger på Københavns skoler og KKFO’er.

En metode med tre trin

Metodens tre trin er Trivselsskemaet, Aftaleskemaet og Registreringsskemaet. Skemaerne giver jer redskaber til systematisk at arbejde med børn i mistrivsel, styrke jeres samarbejde og sikre, at ingen står alene med voldsomme hændelser på arbejdspladsen.

Find det samlede værktøj, skemaer og øvrige dokumenter til print samt videoguides til arbejdet med metoden her på siden.

Om materialet

Styrk trivsel og tryghed (konflikthåndteringsmetoden) er et værktøj, som I kan bruge til systematisk at kortlægge, forebygge og håndtere konflikter og voldsomme hændelser på arbejdspladsen. Formålet er at minimere konflikter og voldsomme hændelser ved at styrke trivslen for børn og samtidig forebygge belastninger, arbejdsulykker og sygefravær for medarbejdere.

Gode erfaringer med metoden

Medarbejdere, der arbejder med værktøjet, oplever, at metoden giver større ensartethed, tydelighed og fælles sprog om, hvordan konflikter kan håndteres i opløbet. Metoden ser også ud til at øge trivsel hos både børn og medarbejdere, give færre voldsomme episoder og færre arbejdsulykker.

Baggrund

Styrk trivsel og tryghed (konflikthåndteringsmetoden) er udviklet på Københavns specialskoler til at forebygge vold og trusler. Metoden er sidenhen blevet en del af indsatsplanen for inkluderende fællesskaber ”Plads til Forskellighed”, og fra 2021 har almenskoler og KKFO’er også taget metoden i brug.

Har I på din skole besluttet at arbejde systematisk med værktøjet, ligger der materialer til LokalMED /Trios arbejde på Børne- og ungdomsforvaltningens intranet BUFIntra. 

Video til at hjælpe dig i gang

Få inspiration til at bruge trivselsskemaet, aftaleskemaet og registreringsskemaet.

Trivselsskemaet – sådan bruger du det (video)

Aftaleskemaet – sådan bruger du det (video)

Registreringsskema – sådan bruger du det (video)