Talentindsats på Højdevangens Skole

Sammen med TalentCamps.dk og skolerne i 4-skolesamarbejdet har Højdevangens Skole en matematikindsats for fagligt dygtige elever.

Intro til talentindsatsen på Højdevangens Skole

Herunder kan du se nogle af de dokumenter, skolen bruger, når de skal udvælge elever og orientere elever og forældre om indsatsen.

Du kan også orientere dig i programmet for matematik-campen Sundby, der blev afholdt på Højdevangens Skole i 2020 i samarbejde med TalentCampDK. 

Herunder du læse om skolens igangsatte og kommende aktiviteter i talentindsatsen og hvilke opgaver skolens talentkoordinators har i samarbejdet med TalentCampDK.