Styrk samarbejdet med forældre

Find inspiration og redskaber til dialog med forældre og i forældreråd og -bestyrelser.

Tag godt imod nye forældre

Et godt forældresamarbejde er vigtigt for børnenes trivsel og udvikling i dagtilbud. Brug dialogarket ’Den gode modtagelse’ som inspiration til jeres arbejde med at modtage nye børn og forældre i vuggestue og børnehave.

Du kan både bruge dialogarket før og under samtaler med nye forældre i vuggestue og børnehave.

Inddrag forældre i at sikre høj kvalitet i daginstitutionen

Folderen ”Forældre gør en forskel i institutionen” giver forældre til børn i dagtilbud viden om, hvilke muligheder de har for at være med til at sikre det gode børneliv i institutionen. Folderen samler gode råd og konkrete eksempler til samarbejdet i dagligdagen og i forældreråd og -bestyrelser.

Folderen er tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside.

I kan fx bruge folderen på følgende måder:

  • Informere forældre om, hvor de kan finde folderen, eller dele den ud til nye forældre, så de får viden om, hvordan de kan bidrage til samarbejdet i institutionen
  • Bruge folderen eller dele af den i samtaler med nye forældre om dagligdagen i institutionen
  • Printe enkelte opslag om temaer I har fokus på lige nu og hænge dem op i institutionen.

Forældresamarbejde i dagtilbud

Afstem forventninger til samarbejdet med forældrene

Et velfungerende forældresamarbejde bygger på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. Alle forældre er forskellige, og derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet er tilpasset til familiernes behov og muligheder for at deltage i samarbejdet.  

Brug dialogprocessen til at afstemme forventningerne til samarbejdet med forældrene. Øvelsen kan fx gennemføres på et forældremøde, og forældreråd og -bestyrelser kan efterfølgende bruge pointerne i arbejdet med at fastsætte principper for det gode forældresamarbejde.

Giv nye forældre et indblik i hverdagen 

Er hverdagen i et dagtilbud helt ny for de nye forældre, så kan filmen "Hverdagen for de små i dagtilbud" give et billede af, hvad et dagtilbud er. Filmen kan ses med undertekster på hhv. engelsk, arabisk, urdu og somali.

Se filmen på EMU.dk