Inddrag forældre i at sikre høj kvalitet i daginstitutionen

Folderen "Forældre gør en forskel i daginstitutionen" kan bruges som inspiration og redskab til dialog med forældre og i forældreråd og -bestyrelser.

Folderen samler konkrete eksempler og gode råd til hvordan forældre og institution kan samarbejde om at skabe høj kvalitet. Brug hele folderen eller dele af den i jeres arbejde og dialog med forældrene.

I kan fx:

  • Tale om den i personalegruppen - brug spørgsmålene på side 17 eller dyk ned i et enkelt tema (s. 8-15)
  • Tage den op på et møde i forældrerådet - brug spørgsmålene på side 17 eller dyk ned i et enkelt tema (s. 8-15)
  • Printe enkelte opslag om temaer, I har fokus på lige nu, og hænge op i institutionen
  • Bruge folderen eller dele af den i samtaler med nye forældre om dagligdagen i institutionen

Københavns forældreorganisation (KFO) vil i løbet af foråret få trykt eksemplarer af folderen og rundsende til forældreråd i Københavns institutioner.

Forældresamarbejde i dagtilbud