Pædagogisk idræt og den styrkede læreplan

Introduktion og konkret inspiration til hvordan pædagogisk idræt, leg og bevægelse kan understøtte arbejdet med den styrkede læreplan.

På denne side finder du et forord samt et skema (Figur 1), som beskriver hvordan og hvorfor pædagogisk idræt, leg og bevægelse harmonerer med – og kan understøtte  - arbejdet med den styrkede læreplan. 

Derudover er der to skemaer (Figur 2 og 3), som giver eksempler på, hvordan to lege til hhv. vuggestue og børnehave/KKFO kan analyseres ift. læringsmuligheder og de seks læreplanstemaer. 

Det sidste skema (Figur 4) er i word-format og ikke udfyldt og kan anvendes til analyse af andre bevægelsesleges læringsmuligheder ift. de seks læreplanstemaer.