Tjek på ferien?

Her finder du materialer, der støtter op om arbejdet med at få forældre til at melde ferie ind til tiden i perioder med feriepasning.

’Tjek på ferien?’- kampagnen er både en konkret påmindelse op til ferieperioder og en indsats for at gøre forældrene opmærksom på, hvorfor deres feriemelding er vigtig. Institutioner kan bruge de dele af kampagnen, som passer til deres måde at hente feriemeldinger ind på.

Indsatsen er bygget om omkring ’Tjek på ferien?’- solen. Den skal over tid blive et genkendeligt symbol på, at det er tid til at melde ferie ind, som forældre kan genkende på tværs af vuggestue, børnehave og fritidsinstitution.

Til indsatsen hører også en lille film, som vises på kommunens Facebook og Instagram i perioder med ferieplanlægning. Filmen kan ses nederst på siden her, og man kan linke til den fra kommunens videoside:

Filmen kan deles og ses på video.kk.dk

Tjek på ferien plakater, flyers og billeder

Plakater - andre sprog

Video Url