Elevråd og elevinddragelse

Find inspiration til arbejdet som kontaktlærer for elevrådet.

Her kan du finde inspiration og vejledning til arbejdet med elevrådet på din skole og opgaven som kontaktlære for elevrådet.

Et stærkt elevråd sikrer, at elevernes stemme bliver hørt, når der skal tages beslutninger om både skolens fysiske miljø, daglige drift og undervisning. Gennem elevrådet og elevrådsvalget kan eleverne udvikle deres demokratiske dannelse og få erfaring med demokrati i praksis.

Det er elevrådskontaktlærerens opgave at drive skolens formelle elevdemokrati gennem elevråd, mens det er en fælles opgave for skolens ledelse og lærere at skabe gode rammer for, at eleverne bliver inddraget og hørt i dagligdagen, i elevrådet og skolebestyrelsen.