Trivsels- og sprogvurderinger i dagtilbud

I Københavns Kommune har vi fokus på, at alle børn skal have de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. På denne side finder du materialer til arbejdet med trivsels- og sprogvurderinger i dagtilbud.

Trivselsvurderinger i TOPI

Dagtilbud i København bruger trivselsvurderinger til at arbejde systematisk og løbende med alle børns trivsel.

To gange årligt vurderer det pædagogiske personale alle børns trivsel med det pædagogiske redskab TOPI i Hjernen&Hjertet. I Hjernen&Hjertet finder du trivselsindikatorer for de tre positioner i TOPI.

Her finder du vejledninger til arbejdet med trivselsvurderinger i TOPI.

Sprogvurderinger

Alle kommuner har pligt til at følge og vurdere børns sproglige udvikling.

Her kan du finde materialer, som du kan bruge til at gennemføre og følge op på sprogvurderinger.