Elevernes personlige og sociale kompetencer

Inspiration og værktøjer til at arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer med afsæt i ”De 7 karaktertræk” og ”Growth mindset”.

Der er mange måder at arbejde systematisk med elevernes personlige og sociale kompetencer. Her på siden finder du to metoder; De 7 karaktertræk og Arbejdet med mindset. Begge metoder er inspireret af positiv psykologi, synlig læring og erfaringer fra Københavner-akademiet. Arbejdet med to metoder er med til at danne rammen for et fælles sprog om sociale og personlige kompetencer.

De 7 karaktertræk

I arbejdet med De 7 karaktertræk er der fokus på, hvilke kompetencer eleverne særligt besidder indenfor de syv, og hvordan de kan bruge deres styrker endnu mere ved at arbejde med deres indstilling til læring. 

Arbejdet med mindset 

Den amerikanske psykolog Carol Dwerks skelner mellem fixed og growth mindset. Med et growth mindset ser man problemer som muligheder for at lære, hvor man med et fixed mindset undgår problemer grundet frygten for at fejle. Du kan lære mere om arbejdet med at få et dynamisk tankesæt ved at se filmen "Hvad er et dynamisk tankesæt?"