Undervisning og viden om affald

Undervisningsmaterialer og viden om affald generelt til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Her finder du inspiration, værktøjer og undervisningsforløb til at arbejde med affald og få affaldssortering ind som en naturlig del af dagligdagen både for elever og personale.

Københavnske skoler sorterer mere og mere af deres affald i klasserne og ved EAT-boderne. Affaldet er en vigtig ressource for København, Danmark og verden. Vores skrald skal genanvendes for, at vi kan udlede mindre CO2 og bruge mindre energi på at lave de ting, vi bruger, og for at sikre, at vi ikke løber tør for mange vigtige råstoffer.

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialet Affaldsfri madpakke er målrettet indskolingen og mellemtrinnet. Til indskolingen kan du finde viden og forsøg med kompostering, og en sang om skraldesortering. Du kan også finde andre gode forløb om ressourcer og affald som eksterne aktører udenfor BUF har lavet i pdf’en nederst.

Undervisningsmateriale til mellemtrin

Undervisningsmaterialer om affald til indskoling, mellemtrin og udskoling

Sortér selv jeres affald

For at få sortering af affald ind som en rutine og del af kulturen, skal I som undervisere selv gå foran og vide, hvordan man gør og hvad der sker med affaldet. For at komme godt i gang kan I herunder læse mere om bestilling af gratis affaldsspande til sortering, finde vejledninger og faktaark om, hvordan affald skal sorteres, printe forældrebreve og andet. I kan også orientere jer i mini-filmen: ”Din skraldespand har superkræfter”