Feedback i undervisningen

6 konkrete værktøjer som du kan bruge til arbejdet med feedback. Værktøjerne kan bruges af både lærere og pædagoger, og de fleste af dem er relevante for alle klassetrin.

Planlæg og arbejd med feedback i dit team eller med dine kolleger

Om feedback

Feedback er kommunikation om aspekter af en præstation, en proces eller en forståelse som led i en læreproces. Feedback gives i forhold til formål, læringsmål, tegn på læring eller vurderingskriterier for læreprocessen.

Formålet med feedback er at reducere afstanden mellem det sted, hvor eleven ‘er’, og det sted eleven kan bevæge sig hen i sin læreproces. 3 centrale spørgsmål i denne proces er følgende: Feed Up: Hvor skal jeg hen? Feed Back: Hvor er jeg i læreprocessen? Feed Forward: Hvad er næste skridt?