Kompetencecentre

Billede
Børn der sidder ved et bord med en tablet

Kompetence -centre

Kompetencecentrene understøtter skolerne og institutionernes arbejde inden for de faglige temaer.

Kompetencecentrenes support har som overordnet mål, at alle børn skal blive så dygtige, de kan, mens de trives. 

Supporten skræddersys til den enkelte skoles behov og situation, og de konkrete faglige indsatser samskabes i et tæt samarbejde mellem skolen/institutionen og kompetencecentret.

Københavns Kommunes logo