Kompetencecenter for autisme og ADHD ved Frejaskolen

Hos Frejaskolens kompetencecenter kan skoler, lærerteams og klasser få support til inklusion af børn med autismelignende vanskeligheder.

I kan bl.a. få hjælp og vejledning til:

  • At forstå og tolke adfærd på ny - og få konkrete redskaber til at håndtere udfordringer omkring enkelte børn og hele klassen, når I oplever, at jeres viden og erfaringer om børns faglige og sociale læring ikke længere slår til.
  • At medtænke de fysiske rammer, didaktikken, barnets perspektiv og ikke mindst fællesskabets betydning for den enkeltes faglige og sociale deltagelsesmuligheder.

Kompetencecentret har mange års erfaring i det specialiserede område inden for autisme og ADHD. I samarbejdet med det almene område har kompetencecentret fokus på at gøre viden og indsatser relevante for alle børn. Barnet behøver derfor ikke have en diagnose for, at I kan henvende jer til kompetencecentret og få support.

Kompetencecentret er ikke bundet til et færdigt koncept eller bestemte metoder, men bestræber sig på at gøre den vejledende sparring meningsfuld i jeres kontekst. Fokus er at gøre det komplicerede enkelt og det specialiserede alment.

Eksempler på supporttilbud til enkelte elever, klasser eller årgange

  • Vejledning og sparring i forhold til elever (herunder BUF-Flex vejledning og sparring)
  • Sparring med ressourcecentre fx i forhold til indsatser på enkelte børn – hvordan kan indsatser systematiseres, hvordan kan barnets perspektiv inddrages, samt hvordan kan der opstilles konkrete mål i det pædagogiske notat
  • Co-teaching - Kompetencecentret kan både medvirke i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af co-teaching forløb samt bringe det specialpædagogiske blik med ind i klassen ved at deltage som co-teacher
  • Årgangsindsatser - fx i forhold til sparring til at styrke fællesskabet, så alle børns ressourcer og potentialer sættes i spil
  • Klasseindsatser – fx i forhold til sparring til at styrke fællesskabet i klassen, hvor klassen besøges forud for opstarten og der arbejdes med at opstille konkrete og evaluerbare mål sammen med børnene

Eksempler på supporttilbud til skoler, afdelinger, ressourcecentre og ledelser

  • Kursusforløb med praksisnære redskaber, metoder og større indblik i børn med sociale, kommunikative, eksekutive og opmærksomhedsmæssige udfordringer – få mere viden og tilmeld dig kurserne via BUF Akademi
  • Oplæg om co-teaching – intro til hvad, hvorfor og hvordan. Evt. med tilhørende sparring og understøttelse af lærer/pædagogsamarbejdet
  • Skoleoplæg, der kan være alt fra 2 timers oplæg med ét særligt fokus til større indsatser med flere oplæg spredt udover skoleåret

Kontakt

Frejaskolen

Rughavevej 6

2500 Valby

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.