Kompetencecentret ved eksperimentalinstitutionen

Vejledning til institutioner og indskolingsklasser omkring inklusion og forældresamarbejde.

Hos kompetencecentret ved eksperimentalinstitutionen kan din institution eller indskolingsklasser få hjælp og vejledning i forhold til:

 • Arbejdet med inklusion af børn med socio-emotionelle udfordringer.
 • Brobygning mellem erfaringer/teori/praksis
 • Forældresamarbejde og organisering af den komplekse familiesamtale
 • Ledelse om organisering af inkluderende kultur

Eksempler på supporttilbud til børn, stuer eller indskolingsklasser

 • Observation
 • Sparring med afsæt i observationen
 • Et andet syn på barnet og egen praksis

Eksempler på supporttilbud til hele institutioner eller større grupper

 • Oplæg om praktisk pædagogik ved personalemøder fx metoder omkring arbejdet med inklusion i praksis, inspirationsoplæg om organiseringen af arbejdet i Eksperimentalinstitutionen
 • Oplæg omkring forældresamarbejdet, herunder hvordan møder vi forældrene (ærlighed, transparens etc.)
 • Følordning i Eksperimentalinstitutionen. Medarbejdere fra institutioner/skoler kan komme på feltstudie, hvor de følger medarbejdere i huset, og får set, hvorledes der kommunikeres med børn og forældre, hvilke metoder der anvendes, og hvordan metodikken udmøntes i praksis
 • Kompetenceløft af medarbejdergruppen ved oplæg om fx pædagogisk praksis, metodikker, forældresamarbejde, feedback på jeres egen praksis samt udarbejdelse af handleplaner for, hvordan praksis vil flytte sig ud fra ny viden om tilgange

Kontakt

Eksperimentalinstitutionen

Backersvej 113

2300 København S

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.