Praktisk-musisk Kompetencecenter

Hos Praktisk-musisk kompetencecenter på Sankt Annæ Gymnasiums Folkeskole kan lærere og skoler få hjælp og vejledning til fagene musik, billedkunst og håndværk og design samt den praktisk-musiske dimension i alle fag.

Supporten vil typisk have et fagdidaktisk fokus og være målrettet udvikling af lærerens kompetencer og idéer til arbejdet med de praktisk-musiske fag og den praktisk-musiske dimension.

Supporten kan også handle om mere konkrete emner, såsom klasseledelse, faglokalets indretning, udvikling af konkrete forløb for årgangen eller ideer til indhold i fx det obligatoriske praksisfag på 7.-8. klassetrin.

Gennem observation, deltagelse i undervisning og sparring tilrettelægges et forløb, der passer til det konkrete behov hos jer.

Eksempler på supporttilbud til enkelte lærere, elever, klasser eller årgange

 • Udvikle undervisningspraksis og bidrage til inspiration i undervisningen
 • Gennemføre inspirerende, motiverende og kompetent undervisning i praktisk-musiske fag og valgfag
 • Udarbejde inspirerende undervisningsforløb – også prøveforberedende forløb
 • Udvikle en progressionsplan for det praktisk-musiske område
 • Være ny lærer i et praktisk-musisk fag i et værksted/musiklokale
 • Bruge digitale læringsplatforme til støtte i de praktisk-musiske fag
 • Skabe netværk af gode lærere indenfor de praktisk-musiske fag
 • Arbejde med æstetiske læreprocesser og den praktisk-musiske dimension i alle fag og i skolens hverdag
 • Være opdateret på Fælles Mål, læseplaner, undervisningsvejledninger og prøvevejledninger

Eksempler på supporttilbud til skoler, afdelinger, ressourcecentre og ledelser

 • Workshops
 • Inspirationsdage for faglærere
 • Korstævner
 • Projektopgaven og praksisfaglighed (9. årgang)
 • Information om nye tiltag (ledermøder)
 • Valgfagsdage for valgfagslærere
 • Oplæg ved UU-møder (praksisfaglighed)
 • Pilotprojekter vedr. valgfag og TEC

Kontakt

Sankt Annæ Gymnasiums Folkeskole

Sjælør Boulevard 135

2500 Valby

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.