Kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø

Hos Øster Farimagsgades Skoles kompetencecenter for inkluderende læringsmiljøer kan din skole, dit team eller din klasse få hjælp og vejledning til at udvikle og bruge inklusionstiltag, der fremmer trivsel og faglig udvikling for alle elever i klassen.

Kompetencecenteret understøtter jeres arbejde med at udvikle en praksis, der møder eleverne i øjenhøjde og inddrager deres stemme i undervisningen.

Ved at kigge på sammenhængen mellem trivsel, didaktik og faglighed kan kompetencecentret supportere med indsatser, der understøtter den enkelte elevs eller klassers faglige og sociale deltagelsesmuligheder.

Eksempler på supporttilbud til enkelte elever, klasser eller årgange

 • Indsatser med hele klasser, som omfatter klasseledelse, klassetrivsel og arbejdet med inkluderende greb på klasseniveau, fx gennem klasseinterviews efter SOS-modellen.
 • Inspiration til øget tryghed gennem læringsstrategier, der gør eleverne aktive og medskabende i undervisningen.
 • Deltagelse i forældremøder med SOS-mødeskabelonen som omdrejningspunkt
 • Observationer i klassefællesskabet i forhold til enkelte børn, gruppe eller hele klasser samt lærere og ressourcepersoner.
 • Bombekursus: Lærer eleverne om temperament og hjernens funktioner.
 • Forumteater: Eleverne udvikler teaterscener om trivsel og konflikthåndtering, så strategier kan afprøves.
 • Inkluderende indretning af klasserummet.
 • Sparring om og samskabelse af co-teaching forløb og afprøvning dette.

Eksempler på supporttilbud til skoler, afdelinger, ressourcecentre og ledelser

 • Oplæg og undervisning i inddragelse af børneperspektiver
 • Vejledning i systematiske metoder til at understøtte differentieret undervisning 
 • Aktionslæringsforløb og co-teaching
 • Sparring vedr. udvikling og forankring af inkluderende greb til systematisk inddragelse af barnets og familiens ressourcer i forbindelse med arbejdet i RC/PLC
 • Udvikling af organisering og sparring ved f.eks. årskonferencer, hvor teamrefleksion og brug af data om læring og praksisudvikling er i fokus.
 • Sparring vedr. Plads til Forskellighed

Kontakt

Øster Farimagsgades Skole

Øster Farimagsgade 40

2100 København Ø

 

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.