Kompetencecenter: Fællesskaber, psykisk sårbare børn mm.

Få hjælp og vejledning til at udvikle og praktisere faglige og sociale fællesskaber, hvor det er trygt og udviklende at være for alle.

Samarbejde er et nøgleord, hvis en skole skal lykkes med at skabe læringsfælleskaber med plads til forskellighed. Den enkelte elev, lærer, pædagog og forælder må opleve sig som vigtig aktør, når fællesskabet skal defineres og samskabes med positioner, værdier, forventninger, regler og mål.

Hos kompetencecentret for ledelse af børne- og arbejdsfællesskaber, skole-hjem-samarbejde og psykisk sårbare børn i udsatte positioner ved Skolen på Strandboulevarden kan din skole/årgang/klasse/dit team få hjælp og vejledning til at udvikle og praktisere faglige og sociale fællesskaber, hvor det er trygt og udviklende at være for alle. Der tages afsæt i både Familiekursernes og Hafniaskolens praksis og vidensgrundlag.

Eksempler på supporttilbud til skoler, afdelinger, ressourcecentre og ledelser

 • Fra Jeg til Vi – teamsamarbejdet i fokus
 • Godt i gang i indskolingen – Et forebyggende samarbejdskursus for indskolingsteams
 • Styrket forældresamarbejde – Fokus på at styrke det gensidige samarbejde til gavn for elevernes trivsel ved bl.a. at udvikle teamets kompetencer ud i tilrettelæggelse, forventningsafstemning og ledelse af forældresamarbejdet
 • Forandring af klassekulturer og fokus på klassens trivsel – Herunder kurser i klasseledelse, klassetrivselsundersøgelser og klassemøder
 • Det gode møde – Hjælp til at skabe en kultur og struktur på personalets møder
 • Familieklasser – Sparring og vejledning for familieklassepersonale på skoler og institutioner
 • Inkluderende indsatser – sparring til ressourcecenterpersonale og ledelse

Eksempler på supporttilbud til enkelte elever, klasser eller årgang

 • Forandring af klassekulturer og fokus på klassens trivsel – Herunder kurser i klasseledelse, klassetrivselsundersøgelser og klassemøder
 • Fællesskabende og inklusionsfremmende aktiviteter – Fællesskabende lege m.m.
 • Klasseledelse – Sparring, vejledning og co-teaching ift. klasseledelsens fire dimensioner: Dem rammesættende, den relationelle, den didaktiske og den organisatoriske
 • Psykisk sårbare børn og unge – Personalesparring og vejledning ift. elever i udsatte positioner fx gennem Talking Map og oplæring i at arbejde med Trin-log metoden

Kontakt

Skolen på Strandboulevarden

Strandboulevarden 47

2100 København Ø

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.