Specialklyngens Kompetencecenter

Hos Specialklyngens kompetencecenter kan din institution eller indskolingsklasser få hjælp, rådgivning og vejledning til børn, hvis adfærd og udvikling vækker bekymring i hverdagen.

Vores rådgivning kan bl.a. handle om:

 • Børn med uforudsigelig eller anderledes adfærd, som er forstyrrende for barnets udvikling
 • Børn, der har vanskeligheder med tolkning af sanser samt krop og bevægelse
 • Børn med formodede psykiske og fysiske udviklingsforstyrrelser
 • Børn, der ikke udvikler sig socialt, motorisk eller kognitivt som forventet

Gennem tværfaglig, praksisnær sparring optimeres barnets muligheder, så det kan udvikle sig og opleve succeser i sit daglige miljø.

Eksempler på supporttilbud til børn, stuer eller indskolingsklasser

 • Observation af barnet i sit daglige miljø med fælles refleksion og forslag til indsats og opfølgning
 • Råd og vejledning til forældresamarbejde omkring et barn
 • Sansestimulering
 • Forslag til motoriske aktiviteter, der stimulerer den motoriske udvikling
 • Alternativ kommunikation
 • Special- og neuropædagogik
 • Hjælpemidler
 • Leg og udvikling, der svarer til det enkeltes barns udviklingstrin
 • Oralmotoriske problematikker såsom spisning

Eksempler på supporttilbud til hele institutioner eller større grupper

 • Oplæg for personalegrupper om håndtering af sansesarte børn, børn med autisme eller børn svært, der har svært ved at indgå i fællesskaber
 • Oplæg for personalegrupper om specialpædagogiske tilgange til børn.

Kontakt

Klyngekontor – Special Børnehaver

Rymarksvej 5

2900 Hellerup

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.

Ring til vores kontor eller kontakt Britt Riese-Andesen på tlf. 23 26 36 39