Kompetencecenter for ADHD og autisme ved Charlottegården

Kompetencecentret tilbyder sparring omkring, hvordan børn og unge med ADHD og ASF kan inkluderes på skoler og i fællesskaber.

Charlottegårdens kompetencecenter i ADHD og autisme har specialpædagogisk viden og erfaring med børn inden for ADHD og autismespektrum-forstyrrelser (ASF), herunder udviklingsstøttende samspil, relationer, begribelighed, kommunikation, organisering og planlægning.

I løbet af et supportforløb fra kompetencecentret vurderes elevernes læringsprogression systematisk, så der løbende sker en tilpasning af de krav og udfordringer, eleverne møder. Dette sker med afsæt i blandt andet: TEACCH-metodikken, Indsatsmodellen, Robusthedsprogrammet, sanseintegration, Emotionel Coaching, udvikling af elevernes eksekutive funktioner (’Get ready-do–done’) og udvikling af elevernes sociale kompetencer – ”Social Tænkning”.

Eksempler på supporttilbud til enkelte elever, klasser og årgange

 • Specialpædagogisk teori og viden i praksis
 • Forståelse af barnet - bag om adfærd
 • Data, analyse og hypotese i forhold til iværksættelse af indsatser
 • Mentalisering/selvagens - de voksnes praksis
 • Sanseintegrationsforløb - regulering af nervesystemet via hård træning, afspænding og dybe tryk
 • Personlig, følelsesmæssig og social udvikling gennem leg og samspil - udviklingsstøttende samspil/relationer
 • Eksekutive funktioner - forestillingsevne, tidsfornemmelse, overblik, organisering og planlægning
 • Begribelighed, progression og differentiering
 • Kommunikation – de professionelles sprog
 • Forældresamarbejde – den gode kommunikation
 • Organisering og strukturering af obligatoriske udskolingsaktiviteter (projektopgave, termins- og afgangsprøver for elever med særlige behov)
 • Sparring med teams i forhold til elever i Skoleflex eller BUF-Flex

Eksempler på supporttilbud til skoler, afdelinger, ressourcecentre og ledelser

 • Præsentation af aktuel viden om ADHD og Autismespektrum-forstyrrelser (jf. temaerne ovenfor)
 • Indblik i begrebet ’ressourceorienteret børnesyn’ – ”se bag om barnets adfærd”
 • Arbejde med perspektivskifte, der retter sig mod elevernes ressourcer
 • Fokus på elevernes følelsesmæssige udvikling – samt den voksnes rolle
 • Præsentation af - og introduktion til sanseintegrationsindsatser
 • Support til udskolingen omkring terminsprøver, projektopgaver og afgangsprøver for elever med særlige behov
 • Support til ressourcecentre ift. arbejdsgange og systematik

Kontakt

Skolen i Charlottegården

Frederikssundsvej 77-79

2400 København NV

Emails:

 • j21p@kk.dk (Mogens)
 • dq2x@kk.dk (Mette)
 • rx05@kk.dk (Emil)

 

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.