Elevens progression

Syv værktøjer til arbejdet med at vurdere elevernes progression. De fleste af værktøjerne er relevante for alle klassetrin.

Vurdering af progression (fremdrift) er todelt: Første del er en formativ (undervejs i processen) og summativ (afsluttende) evaluering af elevernes læring, som skal gøre elevens udvikling og fremskridt i læringsprocessen tydelig.  Anden del er en vurdering af elevernes specifikke vanskeligheder. Formålet er at gøre både elevernes fremskridt og udfordringer tydelige for lærere/pædagoger og elever, med henblik på at differentiere undervisningen og understøtte den videre læreproces. 

Nedenfor kan du læse mere om progression og hente de syv konkrete værktøjer.

Understøt elevens progression i undervisningen