Forløb: Klar til prøven - dansk og matematik

Intensivt forløb for elever i 9. klasse, som har brug for en fokuseret indsats for at opnå 2 i afgangsprøverne i dansk og matematik

Materialer til dig der underviser i intensive læringsforløb Klar til prøve 1

Her på siden finder du materialerne, som udgør undervisningsforløbet. Materialet består af en lektionsplan til 20 lektioner i dansk og 20 lektioner i matematik. I lektionsoversigten kan du se, hvornår du skal bruge materialerne. 

Læringssamtaler og forældrebrev

Dansk lektionsoversigt Klar til prøve 1

M1 Matematik Lektionsoversigt Klar til prøve 1

Brain breaks og elevopgaver 

Blandt materialerne finder du ideer til brain breaks og en spørgeguide til de individuelle læringssamtaler med eleverne. 

Forløbets mål

At eleverne opnår 2 eller mere i afgangsprøverne i dansk og matematik.

Et forløb til en gruppe på max 5 elever

Forløbet er tilrettelagt til små hold af max 5 elever, hvor der er tid til en anderledes undervisning, der  kan bryde med de vante rammer. Materialet indeholder en klar struktur og ramme for undervisningen. Undervisningen fokuserer på indholdsområderne i fagene og strategier, eleverne kan bruge, når de skal gennemføre prøverne.

Højt fagligt niveau i materialerne sikrer at eleverne rykker sig

Undervisningen stilladserer elevernes læring via rig mulighed for faglig dialog, modellering og ressourcer, og der er plads til at tilgodese elevernes individuelle behov. I forløbet er der fokus på elevaktivitet med fx feedback og brain breaks. Før og efter forløbet afvikles individuelle læringssamtaler, der giver yderligere mulighed for at understøtte den enkelte elevs faglige udvikling.